Членство

Член на Сдружението може да стане всяко едно пълнолетно дееспособно физическо лице, което е придобило специалност по оториноларингология или е в процес на придобиване на специалност по УНГ – болести.

Членуването в Сдружението е доброволно.

 

Заявление за членство се подава до Управителния съвет на Сдружението, с него се декларира приемането на условията на настоящия устав.