Структура

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ се управлява от Управителния съвет, състоящ се от Председател и 6 члена, като единият от тях изпълнява ролята на касиер, а останалите 4 са заместник-председатели и 1 секретар, които се определят от Общото събрание на Сдружението.

Председател:

  • Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н.

Заместник-председатели:

  • Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.
  • Доц. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м.
  • Проф. д-р Диана Петрова Попова, д.м.н.
  • Доц. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м.

Секретар:

  • Доц. д-р Марио Милков, д.м.

Касиер:

  • Д-р Георги Николов, д.м.