Структура

СТРУКТУРА

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ,
ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ се управлява от Управителния съвет, състоящ се от
Председател и 6 члена, като единият от тях изпълнява ролята на касиер, а останалите 4
са заместник-председатели и 1 секретар, които се определят от Общото събрание на
Сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Председател: Проф. Карен Джамбазов

Членове:
Проф. Диляна Вичева – координатор по международно сътрудничество
Проф. Валентин Стоянов – секретар на УС и координатор по извънболнична медицинска помощ
Проф. Марио Милков – координатор по организиране на конгреси и симпозиуми и развитие на списанието и сайта
Доц. Юлиан Рангачев – координатор по болнична медицинска помощ
Доц. Петър Руев – касиер на УС
Проф. Николай Сапунджиев – координатор по стандарти, наредби, консенсуси и СДО

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
доц. Гален Шиваров
Проф. Венцислав Цветков
Проф. Диана Попова