История

Balinov-book

Научното творчество на Стоян Белинов – български принос в оториноларингологията

Nauchno-tvorchestvo-Belinov

В края на деветнадесетото – в навечерието на двадесетото столетие българската държава се утвърждава като реалност на Балканите и Европа. В здравеопазването настъпват съществени изменения. Увеличава се многократно броят на лекарите, разгръща се амбулаторно-болничното дело, набелязват се профилактични мероприятия, създават се първите медицински дружества, обогатява се научно-медицинският живот, въвежда се плановост в здравното осигуряване на народа. И, тъй-като, за икономически бедната българска държава вичко това се оказва непосилно, почти във всяко начинание се установяват белези на половинчатост, в редки случаи добрите намерения се извеждат докрай. Болничната база в повечето случаи е неудобна, нефункционална и недостатъчна. Съществува кадрово текучество, предизвиквано в повечето случаи от санитарните власти по партизански съображения.

. . .

Стоян Белинов е на свободна практика от 18 април 1898 г. до 30 август 1900 г. Оскъдни са сведенията за професионалния му маршрут по това време. Знае се със сигурност, че в началото практикува в град Русе. През лятото на 1900 г. е назначен на държавна служба в Троянската болница като управител-лекар. Пряк резултат от благоприятното или неблагоприятното течение на партизанските страсти и настроения в санитарното ведомство са честите смени на местоработата му.

. . .

Опазването на общественото здраве, според Стоян Белинов, не може да бъде само грижа само на лекаря, само на една отделна обществена прослойка. Успешни в тази насока могат да бъдат само усилията на цялото общество. Естествено, най-важната личност при решаването на тази задача си остава лекарят, а неговата главна цел – опазването на общественото здраве.

. . .

Стоян Белинов приключва специализацията си във Виена на 15 октомври 1906 г., а в края на годината се установява в Петербург, в клиниката на Н. П. Симановски. През април следващата година в Москва се провежда X-ия Пироговски конгрес на учреденето още в 1885 г. Общество на руските лекари. В работата на конгреса той взема участие с доклад в Отологическата секция. Спира се на въпроса за диагностиката на гнойните лабиринтити и по-специално на латентните и циркумскриптни форми.

. . .

На X-ия Пироговски конгрес през 1907 г. Стоян Белинов за пръв път обръща вниманието на научното общество върху метода на страничните наклонения на главата и използуването му при диагностиката на лабиринтната патология. Взелите отношения по доклада на Стоян Белинов, Заседателев, Бурак и Иванов не се произнасят определено.


Iankov-book-1           Iankov-book-2           img528