Контакт

Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия (БНСОРЛХГШ)

Седалище: гр. София, бул. „Данаил Николаев“ 26

– Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66
– Телефон за контакт: 032 602 854