Контакт

Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия (БНСОРЛХГШ)

Седалище: гр. София, бул. „Данаил Николаев“ 26

За контакт: 088 876 6077 – проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н.