Facebook_Home_logo_old.svg

facebook.com/orlbulgaria

***

***

***

***

***

***

***

***

2

* * *

unnamed

* * *

Flyer_A5_CI2022 (v3)

* * *

1

* * *

5

* * *

1

* * *

2

* * *

3

* * *

3

* * *

6

* * *

7

* * *

7

* * *

11

* * *

12

* * *

11

* * *

3

* * *

2

* * *

image

* * *

European Laryngological Society 13th Congress 2020

4

* * *

3

* * *

2 1

* * *

1

* * *

Уважаеми колеги, в края на тази година списанието “Международен бюлетин по ото-рино-ларингология” отбелязва 15-години от излизането на първия си брой!

* * *

2

Във връзка с предстоящия курс по ЕНДОСКОПСКА ДИСЕКЦИЯ НА НОС, ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ И СЛЪЗНИ ПЪТИЩА ВЪРХУ КАДАВЪР, който ще се проведе в периода 29.11-01.12.2019 г. бихме искали да отправим към Вас специална покана за участие като наблюдатели.

Курсът се организира за трета поредна година и е с база на провеждане – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към МУ-Пловдив.

Заповядайте на курса и направете своята регистрация за наблюдател.

* * *

XIII конгрес на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия (БНСОРЛХГШ)

IMG_6552 IMG_6562

IMG_6574 IMG_6575 IMG_6576 IMG_6450

IMG_6488 IMG_6547

* * *

На XIII конгрес на БНСОРЛХГШ бе избран нов председател на сдружението –

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

Проф. д-р Джамбазов02

Биография

Biography

* * *

Покана до членовете на БНСОРЛХГШ

* * *

4

* * *

3

* * *

2

* * *

image1

* * *

91th Annual Meeting

German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery

20th – 23th May, 2020, Estrel Congress Center Berlin/Germany

* * *

HEAL2020_banner_1200x250px

* * *

unnamed

* * *

ERS 2020

* * *

Балкански конгрес по оториноларингология 2018 – резюмета (pdf.)

* * *

product_4048

Международен бюлетин по оториноларингология – бр. 2, 2017 г. – резюмета

Международен бюлетин по оториноларингология – бр. 3, 2017 г.

Международен бюлетин по оториноларингология – бр. 4, 2017 г.