Members

List of members of the Bulgarian National Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery

Honorary members:

 1. Prof. Ivan Tsenev MD, PhD
  2. Prof. Georgi Georgiev MD, PhD

International honorary members:

Prof. Stefan Dazert MD, PhD, Germany

Regular members:

 1. Aysun Ayhan Ali MD
  2. Alexandar Traykosky MD
  3. Alexandrina Rumenova Topalova -Shishmanova MD
  4. Assoc. Prof. Alexander Valkov Valkov MD, PhD
  5. Alexander Markov Raynov MD
  6. Ana Kimonova Atanasova MD
  7. Angel Borisov Bozhilov MD
  8. Anelia Penkova Boteva-Georgieva MD
 2. Anelia Petkova Shtereva MD
  10. Anelia Lazarova MD
  11. Anka Petrova Beshkova MD
  12. Antoaneta Mihaylova Bachovska-Kostadinova MD
  13. Antoaneta Ivanova MD
  14. Asen Georgiev Asenov MD
  15. Assoc. Prof. Asen Valentinov Kutsarov MD, PhD
  16. Begie Mehmed Hafuz MD
  17. Blagovesta Todorova Doycheva MD
  18. Blagovesta Hristova Spasova MD
  19. Boris Ivov Duhlenski MD
  20. Botko Iliev Botev MD
  21. Boyanka Neykova Karabasheva MD
  22. Valdo Trifonov Tomov MD
 3. Prof. Valentin Kostov Stoyanov MD, PhD
  24. Valentina Kirilova Hristova MD
  25. Valentina Todorova Georgieva MD
  26. Vasya Ivanova Marinova-Uzunova MD
 4. Venelin Marinov Marinov MD
  28. Venera Traycheva Dobriyanova MD
  29. Ventsislav Krasimirov Georgiev MD
  30. Prof. Ventsislav Todorov Tsvetkov MD, PhD
  31. Veselin Petkov Kochev MD
  32. Vesko Ivanov Vasilev MD
  33. Viktor Emilov Iliev MD
  34. Violeta Milanova Kashukeeva MD
  35. Vladimir Blagoev Lazarov MD
  36. Georgi Ivanov Davidov MD
  37. Georgi Kirilov Popov MD
  38. Georgi Nikolov Megdanov MD
  39. Georgi Nikolov Nikolov MD
  40. Georgi Petrov Kukushev MD
  41. Grigor Neofitov Ivanov MD
  42. Daniel Petkov MD
  43. Daniela Georgieva Medzhidieva MD
  44. Daniela Peeva Piperkova MD
  45. Daniela Stanimirova Mladenova MD
  46. Dafinka Dimitrova Dimitrova-Vasileva MD
 5. Desislava Yordanova Doseva MD
  48. Diana Dimitrova Tsoneva MD
  49. Prof. Diana Petrova Popova MD, PhD
  50. Diana Radoslavova Miteva MD
  51. Diana Stoykova Atanasova MD
  52. Prof. Dilyana Vicheva Vicheva MD, PhD
  53. Dilyana Velizarova Bozhinova MD
  54. Dimitrina Ivanova Goranova MD
  55. Dimitar Ivanov Yonov MD
  56. Dimitar Ilkov Dimitrov MD
  57. Assoc. Prof. Dimitar Kirilov Konov MD, PhD
  58. Donka Deneva MD
  59. Doncho Petrov Donchev MD
 6. Evgeni Draganov Grozdanov MD
  61. Evgeni Mihaylov MD
  62. Evelina Mladenova Petkova MD
  63. Evelina Mladenova Stoyanova MD
  64. Elena Vasileva Marinova MD
  65. Emanuil Kolev Lambov MD
  66. Emilia Yordanova MD
  67. Zdravko Zashev MD
  68. Zekie Erhan Saatcha MD
  69. Ivan Yordanov Yordanov
  70. Iveta Borisova Ivanova MD
  71. Ivo Vladimirov Parunov MD
  72. Ivo Pavlov Bakardzhiev MD
  73. Ilariy Ivanov Yankov MD
  74. Prof. Ilian Yordanov Doykov MD, PhD
  75. Iliana Todorova Todorova-Naydenova MD
 7. Yovka Petrova Manolova MD
  77. Yordan Ivanov Blagov MD
  78. Yordan Nikolaev Kotov MD
  79. Iskren Georgiev Dimitrov MD
  80. Kalina Ivanova Madzharova MD
  81. Kalyu Ivanov Lambov MD
  82. Prof. Karen Briyanov Dzhambazov MD, PhD
  83. Kiril Plamenov Peev MD
  84. Konstantin Borisov MD
  85. Konstantin Georgiev MD
  86. Krasimir Zhivkov Bozov MD
  87. Krasimir Hristov MD
  88. Kristina Valentinova Atanasova MD
  89. Lazar Georgiev Nachev MD
  90. Nevin Yusein Hasan MD
  91. Liliya Naydenova Milinich MD
  92. Liliyana Dimitrova Mitkova MD
 8. Lora Teodorova Nikiforova MD
  94. Luay Haled Kanhush MD
  95. Lyubka Andonova Dzhenkova MD
  96. Lyubomir Todorov Gavrilov MD
  97. Lyubomira Hristova Zelenska MD
  98. Marin Dimitrov Darakchiev MD
  99. Assoc. Prof. Mario Petrov Milkov MD, PhD
  100. Maria Ilieva Kraeva MD
  101. Maria Stoyanova Marzavanova MD
  102. Maryan Dimosky MD
  103. Maya Viktorova Blagoeva MD
 9. Miroslava Ognyanova Tsekova MD
  105. Mustafa Vezhdi Mehmed MD
  106. Nadya Veskova Georgieva MD
  107. Nadya Aleksandrova MD
  108. Nadya Petrova MD
  109. Nayden Petrov Petrov MD
  110. Nedyalka Yaneva Kalacheva MD
  111. Nezi Sasheva Nizamova MD
  112. Nikolay Atanasov Dimitrov MD
  113. Nikolay Yordanov Yordanov MD
  114. Assoc. Prof. Nikolay Rumenov Sapundzhiev MD, PhD
  115. Nikolina Mircheva Naydenova MD
  116. Nina Ilieva Stoyanova-Pekacheva MD
  117. Ognyan Petrov Lechev MD
  118. Assoc. Prof. Orlin Vasilev Stoyanov MD, PhD
  119. Ohan Kapriel Arapyan MD
  120. Pavlina Ivanova Deliivanova-Mollova MD
 10. Assoc. Prof. Petar Ivanov Ruev MD, PhD
  122. Petar Nikolov Kolev MD
  123. Plamena Ognyanova Petrova MD
  124. Polya Petrova Bozhinova MD
  125. Radoslava Stoyanova Anesteva MD
 11. Rangel Dimitrov Dimitrov MD
  127. Reneta Tsonkova Tsolova MD
  128. Rosen Markov Stoychev MD
  129. Prof. Rumen Yordanov Benchev MD, PhD
  130. Assoc. Prof. Svetla Vasileva Dimitrova-Banska MD, PhD
  140. Svetlana Asenova Arsova MD
  141. Svetlozar Avramov MD
  142. Svetoslav Georgiev Geordiev MD
  143. Sviden Yanachkov MD
  144. Assoc. Prof. Silvia Emilova Valcheva MD, PhD
  145. Assoc. Prof. Sonya Varbanova Nikolova MD, PhD
  146. Sonya Georgieva Tsekova MD
  147. Prof. Spas Stefanov Konsulov MD, PhD
  148. Prof. Spiridon Ivanov Todorov MD, PhD
  149. Stanimir Velikov Rusev MD
  150. Stanislav Hristov Yordanov MD
  151. Stefan Ivanov Mirchev MD
  152. Stefan Spasov Konsulov MD
  153. Stefcho Georgiev Lambev MD
  154. Stoyan Ivanov Dimitrov MD
  155. Stoyan Stefanov Markov MD
  156. Tatyana Dimitrova Mihova MD
  157. Teodora Kostadinova Dimitrova MD
  158. Tihol Georgiev Mustakov MD
  159. Todor Miroslavov Popov MD
  160. Toni Stoyanov Daskalov MD
  161. Fani Georgieva Filipova-Kamisheva MD
 12. Hristo Zdravkov Petrov MD
  163. Assoc. Prof. Hristo Kirilov Zlatanov MD, PhD
  164. Hristo Milkov Benov MD
  165. Tsvetan Nikolov Danev MD
  166. Tsvetana Petrova Leparova MD
  167. Tsvetomir Stoyanov Stoyanov MD
 13. Assoc. Prof. Yulian Dimitrov Rangachev MD, PhD
  169. Yuliyan Stefanov Hadzhiev MD